Distances līgums


1.      Līguma priekšmets


1.2.  Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.anrita.lv, turpmāk Internetveikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks Anna Strapcāne, reģistrācijas Nr. 03045911187, juridiskā un pasta adrese: Jaunā iela 46, Jēkabpils, LV-5201, Latvija, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam;


1.3.  Pircējs - rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies internetveikalā un veic pasūtījumu internetveikalā. Reģistrējoties internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā;


1.4.  Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;


1.5.  Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;


1.6.  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;


1.7.  Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.


2.      Reģistrācija


2.1  Lai varētu izmantot internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas un jāizveido savu personīgo kontu internetveikalā, izmantojot reģistrācijas pamatdatus ( – norādot e-pasta adresi un izvēloties paroli). Pircējs var izmantot internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces arī reģistrējoties kā Viesis un neveidojot personīgo kontu internetveikalā;


2.2  Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas,  Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti internetveikala vietnē;


2.3    Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu;


2.4    Reģistrētie Pircēji pēc saviem ieskatiem var norādīt atbilstošās sadaļās savu vārdu, dzimumu, vecumu, dzimšanas gadu un citu informāciju. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus.


2.5    Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.


2.6    Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.


2.7    Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.


2.8    Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi


3.      Preču pasūtīšana


3.1.Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pastu rēķina nosūtīšanai un personas kodu. Jūsu personas kods ir nepieciešams, lai izveidotu pēcapmaksas rēķinu. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.;


3.2.Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem;


4. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība


4.1.Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR). Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī;


4.2.Pircējs par precēm un piegādi norēķinās pēc pirkuma veikšanas, kad tiek saņemts elektroniski bez paraksta derigs rēķins uz Pircēja norādīto e-pasta adresi;


4.3.  Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī. Tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos.


4.4.  Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.


5.      Preču piegāde


5.1.Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītā adresē ar Pārdevēja norādīto piegādes veidu;


5.2.  Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā piegādes veidā.;

Preces visā Latvijas teritorijā, tiek piegādātas ar kurjeru vai uz pakomātu - SIA "Omniva Latvija".


Sūtījumu no “Omniva" pakomātiem var izņemt katru dienu 24 stundas diennaktī. Sūtījuma saņemšanai būs nepieciešams individuāls durvju kods, kas tiks nosūtīts īsziņā/e-pastā, kuru jāievada pakomātā, lai atvērtos skapīša durvis, kurā atrodas Pircējam adresētais sūtījums. Pakomātā sūtījums tiek glabāts 7 dienas. Ja šo 7 dienu laikā sūtījums no pakomāta netiek izņemts, tas tiek nogādāts atpakaļ Pārdevējam.

Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Pasūtījumu uz norādīto adresi, kurjers pirms Pasūtījuma nodošanas Pircējam sazinās telefoniski, lai vienotos par Pasūtījuma ērtāko saņemšanas laiku. Kurjers ar Pircēju mēģina sazināties maksimāli trīs reizes. Ja šo trīs reižu laikā, Pircējs nav sazvanāms un vai telefona aparāts ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas, Pasūtījums tiek nogādāts atpakaļ Pārdevējam.

Preces visa Latvijas teritorijā tiek piegādātas ar  VAS “Latvijas Pasts” starpniecību.

Preci Pircējs saņem uz norādītās adreses apkalpojošo pasta nodaļu, saņemot par to paziņojumu savā pasta kastītē. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja laicīgi neizņemtu sūtījumu vai pasta kastītes laicīgu nepārbaudīšanu. Pēc paziņojuma saņemšanas Pircējam sūtījums ir jāizņem no pasta nodaļas 30 dienu laikā. Ja šo 30 dienu laikā sūtījums no pakomāta netiek izņemts, tas tiek nogādāts atpakaļ Pārdevējam

5.3.  Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu par to pirms tam brīdinot Pircēju pa tā norādīto telefona numuru vai e-pastu;


5.4.  Preces piegāde tiek organizēta tikai, kad Pārdevējam ir iespējams pārliecināties par samaksas saņemšanu. 


5.5.  Pārdevējs piegādā Pircējam preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku;


5.6.  Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāziņo nekavējoties, izņemot sūtījumu. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.


5.7.  Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, pircējam nekavējoties par to jādara zināmu Pārdevējam un Pircējam ir tiesības nepieņemt konkrēto preci.


Kā arī ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, piesakot atbilstošu paziņojumu caur savu personīgo, kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā vai nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi info@anrita.lv. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.


6.      Preču atgriešana


6.1.  Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi info@anrita.lv;


6.3.  Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:


a)  preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, ja tās bojājas vai ir redzamas novalkājuma pazīmes;


b)  citos likumā paredzētajos gadījumos;


6.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi info@anrita.lv, un norāda tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda e-pastā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad Pircēja e-pasts saņemts, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;


6.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci  Pārdevējam uz juridisko un pasta adresi: Jaunā iela 46, Jēkabpils, LV-5201, Latvija klātienē vai izvēloties pakomāta vai Latvijas Pasta starpniecību.


6.6. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.


6.7.  Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa un atgriešanas maksa Pircējam netiek atmaksāta.


6.8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;


6.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nav mazgātas, neizrauti valdziņi, neizstaipīta) un nelietotām. Ja prece ir tikusi sabojāta, nekārtīga, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.


7. Preču kvalitātes garantija


7.1. Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā katras preces idividuālā aprakstā.


8. Citi noteikumi


8.1. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.


8.2. Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.


8.3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.